Please enlarge your browser window

Your web browser is not supported, please update to a newer version or other web browser.

SumGent
'Hof ter Dampoort',
Dendermondsesteenweg 50,
B-9000 Ghent


t: +32 9 225 54 88

SumBrussels
90, boulevard de Waterloo
B-1000 Brussels

t: +32 2 512 70 11
f: +32 2 512 31 90

 • 2015

  • 3 masterplans voor Van Marcke, Kortrijk

   SumResearch werd door de groep Van Marcke aangesteld om de mogelijke stedenbouwkundige herbestemming van drie voormalige industriële sites van Van Marcke te onderzoeken. De drie sites liggen in het centrum > more
  • BKP Jachthaven, Nieuwpoort, Belgium

   Beeldkwaliteitsplan Jachthaven Nieuwpoort: De huidige jachthaven van Nieuwpoort breidt uit. De ambitie ligt hoog, want Nieuwpoort wil zijn rol als één van de grootste Europese jachthavens versterken. > more
  • Boulevard de la Woluwe, Brussels

   Woluwelaan can, as a future urban avenue, be considered the fusion of an ‘urban boulevard' and a ‘parkway'. The greatest challenge of the project lies in the general revaluation of the public space > more
  • Centrale Lanen, Brussel, Belgium

   Heraanleg Centrale Lanen - Brussel:   De opdracht voor de heraanleg behelst het ontwerpen van de publieke ruimte van de centrale lanen in Brussel, van gevel tot gevel, en dit vanaf de Sint-Michielsstraat > more
  • Metro De Brouckère, Brussels

   The project's objectives are the following: - create a pleasant atmosphere of comfort, neatness and safety in the varous spaces that are accessible to the public: the mezzanine, the ticket office hall, the pl > more
  • Onthaalsquare Evere, Evere, Belgium

   De opdracht behelst enerzijds het ontwikkelen van een project voor de heraanleg van de Onthaalsquare. Anderzijds staat ARJM in voor het architectuurproject bestaande uit de bouw 60 woningen, handelszaken, een u > more
  • Appartementsgebouw Nova Rode blok B,

   Het project Nova Rode is een hoogkwalitatief woonproject op de site van de voormalige papierfabriek, gelegen in het hartje van Sint-Gensius-Rode. In aanvulling op het masterplan werd Sum door de opdrachtgever a > more
  • Spiegelplein , Jette, Belgie/Belgique

   Het Spiegelplein en de omliggende straten vormen een belangrijke handelspool in het noordoosten van Brussel en op zondagen ontvangt het plein één van de grootste markten van het gewest. Op andere dage > more
  • Square Jourdan in Etterbeek, Etterbeek

   Jourdan Square, thanks to the twice-weekly market and the well-known fries stand, is a lively, bustling place day and night. Currently, the square forms a little coherent and rather isolated entity, especially > more
  • Tramline 9, Brussels

   Design and execution of the new tram line 9, a link in the multi-modal transport network, as well as the ecological corridor.   Tram line 9 will connect the centre of Brussels with the north of the Regio > more
  • Vergrijzing op het platteland,

   In samenwerking met de onderzoeksgroep Housing and Urban Studies (HaUS) van de KULeuven voert SumResearch onderzoek uit naar vergrijzing op het platteland. Het onderzoek kadert in het Vlaams geïntegreerd p > more
  • Visienota Ruimte Vlaams-Brabant,

   De provincie wil haar doelstelling inzake ‘klimaatneutraliteit' in het ruimtelijk beleid laten doorwerken, wat een significante omslag van het ruimtelijk beleid zal vergen. De Visienota vormt de inhoudeli > more
  • Woon- en Zorgcentrum ‘Jeruzalem’ ,

   In het historisch centrum van Brugge, komt een nieuw woonzorgcentrum ontworpen door Sum.   Dit inbreidingsproject vervangt een bestaand gebouwencomplex, waarvan het neogotische voorgebouw aan de straatk > more
  • Woonbeleidsplan Destelbergen,

   In het kader van een aantal demografische en ruimtelijke uitdagingen wenst de gemeente Destelbergen een woonbeleidsplan op te maken. Met het woonbeleidsplan wil de gemeente een nieuwe en ruimere benandering gev > more
  • Woonbeleidsplan Zulte,

   In het kader van de herziening van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan, maakt SumResearch een woonbeleidsplan op voor de gemeente Zulte.   Het woonbeleidsplan vertrekt van een omgevingsanalyse waa > more
 • 2014

  • Regierol sociaal wonen - centrumsteden,

   Centrumsteden geven aan dat ze regisseur willen zijn van hun lokaal sociaal woonbeleid maar dat ze daarvoor niet altijd over de nodige hefbomen en instrumenten beschikken. SumResearch is eind 2013 door het Kenn > more
  • Stedenstructuur in Vlaanderen en Brussel,

   In opdracht van het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse Overheid heeft SumResearch een kortlopend onderzoek gevoerd naar de polycentrische stedenstructuur in Vlaanderen. Dit onderzoek leverde rechtstre > more
  • Structuurvisie Zuid-Dijleland, Leuven, België

   Deze studie behelst de opmaak van een structuurvisie via een participatief traject van coproductie en gerichte gebiedsanalyse. De beheerscommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei heeft de wens uit > more
  • Urban Centre Marexhe Gare , Herstal

   The main objective of the mission is to open up the site and create an urban centre around the railway station. At the moment, the railway tears the urban fabric and the railway crossing the rue de la Station f > more
 • 2013

  • AVAP - Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

   La Ville de Montreuil-sur-Mer souhaite revaloriser son patrimoine et se doter d'un cadre cohérent pour l'ensemble de ses actions d'aménagement. Pour ce faire, elle souhaite mettre en place une AVAP. L > more
  • Barco-site, Kortrijk

   Het masterplan opgemaakt door SumResearch op de voormalige site van Barco, werd door de stad Kortrijk goedgekeurd. Na een lange saneringsronde werden we geselecteerd uit een competitie en dit voor het opmaken v > more
  • De Vogelmarkt, Gent

   De hoek tussen de Vogelmarkt en de Kortedagsteeg is een bijzondere plek in Gent; er komen verschillende winkelstraten samen, één van de belangrijkste marktpleinen van de stad - de prestigieuze Kouter > more
  • Den Brandt, Boom

   In 2007, the OCMW in Boom held a competition requiring the design and feasibility study for the reallocation of the former hospital campus Den Brandt into a multifunctional complex with offices for public servi > more
  • Elimo, Brussels

   The consolidation and interchangeability of functions have become important focus points in architectural commissions. It means that the project focusses less on the literal transliteration of a function into a > more
  • Handboek onroerend erfgoed, Vlaanderen

   Het onroerend erfgoed is een belangrijk deel van de culturele identiteit in Vlaanderen. Dit verleden is terug te vinden in talrijke artefacten of monumenten in landschap of steden. Het bepaalt in grote mate de > more
  • Hotel Van Belle, Brussels

   The importance of a long-term vision is clearly seen in this project. Within the context of a Brussels district contract, it seemed very interesting to develop various scenarios and present each of these to the > more
  • Josaphat, Brussels

   Josaphat is een strategisch zone op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voormalige spoorwegsite, die in 2005 eigendom werd van de Société d'Acquisition Foncière (SAF), is immers &# > more
  • Masterplan Woonzorgzones, Brugge

   Brugge is anno 2012 een stad die een sterke vergrijzing kent. Ruim een kwart van de bevolking is ouder dan 60 jaar. Tegen 2020 zou hun aandeel stijgen tot 30% of ruim 35.000 inwoners. Deze vergrijzingstrend zal > more
  • Pré-étude urbaine, Outreau (Fr)

   Sum a réalisé une pré-étude urbaine pour un quartier de logements sociaux à Outreau. Au vu de la stigmatisation des tours et de l'insalubrité des bâtiments, le parti pris est > more
  • Redevelopment of the historic centre, Mons

   The redevelopment programme for the Mons historic centre is part of the general policy to revitalise the city centre. The perimeter of the work is located in the historic centre and includes rue Léopold II > more
  • Stella plage - Cucq , Cucq, France

   Stella Plage se situe sur la côte d'Opale au nord du Touquet-Paris-Plage. Au début du 20ième siècle le projet de développement de la ville balnéaire de Stella dans les dunes entre > more
  • Woonstudie, Halle

   Met de woonstudie wenst stad Halle de krachtlijnen uit te zetten voor een lokaal woonbeleid en het juiste kader te schappen om beleidsbeslissingen aan af te wegen zodat de stad een actieplan kan opmaken.  > more
 • 2012 & before

  • Boekentoren ( BooksTower ), Gent

   Following a consultation of the Flemish Master Builder (Vlaamse Bouwmeester), the mission to restore the University of Ghent's Book Tower, a masterpiece by architect Henry Van de Velde (1863-1957), has been awa > more
  • Wedstrijd voor de opmaak van een masterplan,

   Het projectgebied is gelegen op 6km van het centrum van Antwerpen en is bestemd als woongebied in het RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen. Sum werd verkozen als eerste laureaat voor de wedstrijd van > more
  • Delimitation of Urban Areas, Vlaanderen

   The Spatial Master Plan Flanders (RSV) starts from a differentiated policy between the urban areas and outlying areas. Housing and working are strongly encouraged in urban areas, whereas the emphasis is on cons > more
  • Housing Project "Zandberg", Gent

   For the Zandberg project, Sum built twelve apartments on the site of the former 'De Cleene Pelicaene' home for the elderly. Next to it, a new stairwell and new lift were set up in the adjacent Hotel van der Mee > more
  • Masterplan Nova Rode, Sint-Genesius-Rode

   De gemeente Sint-Genesius-Rode wenste op korte termijn het juridische en stedenbouwkundige kader aan te reiken om op de oude site van de voormalige papierfabriek Nova Rode een strategisch project met een gediff > more
  • Masterplan Public Space, Merelbeke

   This project is the result of a consultation by the Flemish Master Builder (Vlaamse Bouwmeester). The goal of the contract is to create a master plan with a vision for the public space in the centre of Merelbek > more
  • Masterplan recreatiecluster Moerelei, Wilrijk

   Sum werd verkozen als eerste laureaat in de wedstrijd voor het opmaken van een toekomstvisie voor de recreatiecluster ‘Moerelei' in Wilrijk.  Het project ontvouwt zich op de site rond de bestaande k > more
  • Mont-Liébaut, Béthune, France

   Sum and JNC International have together won the competition for the development of road networks and green open spaces for the Mont-Liébaut quarter in Béthune , a project in the context of the ANRU mi > more
  • Municipal Mobility Plans, Vlaanderen

   Since Sum was founded, the connection between spatial planning and mobility has always been strong. Traffic studies, mobility plans, are part of Sum's core business. Between 1996 and 2006, no fewer than 53 Flem > more
  • Municipal Spatial Masterplans, Vlaanderen

   SumResearch has built up a particular expertise regarding the layout and the revision of municipal spatial master plans. In no fewer than 42 Flemish municipalities, the municipal spatial master plan (MSM) was a > more
  • Queen Anne - Hotel and Residences, Brussels

   There are three parts to the project: building a new hotel at 98-106 Emile Jacqmain boulevard, renovating the Queen Anne hotel and building a new L-shaped apartment block at 112-114-116 Emile Jacqmain boulevard > more
  • Regionale woningmarkten West-Vlaanderen ,

   Om meer inzicht te krijgen in de regionale woningmarkten en de bovenlokale woondynamieken hebben SumResearch en de onderzoeksgroep SpaceS van Sint-Lucas Architectuur Gent/Brussel onderzoek verricht naar de actu > more
  • Sint-Katelijnekerk, Brussels

   De Sint-Katelijnekerk werd tussen 1854 en 1874 naar een ontwerp van Joseph Poelaert gebouwd op de oever van de vroegere Sint-Katelijnekaai. Architect Janssens nam in 1959 de fakkel over en finaliseerde het ecle > more
  • Site du Moulinet, Ault, Picardie, France

   La station balnéaire d'Ault est située au sud de la Baie de Somme, sur la côte picarde, dont l'attrait touristique ne cesse de croître. L'enjeu actuel de la ville est de trouver le juste &# > more
  • Spatial Planning Programmes (SPPs), Vlaanderen

   Although spatial master plans are legally binding, the actual legal anchoring lies at the level of the field and the parcel with the layout of spatial planning programmes. Sum laid out the very first municipal > more
  • Timmerhoutskaai 3, Brussel

   Stedelijke projecten moeten zich vaak in een bijzonder complex stedelijk weefsel inschakelen en dat stelt een groot aantal uitdagingen naar het ontwerp toe. Aan de Timmerhoutskaai in Brussel, vroeg het OCMW om > more
  • UNESCO, Brugge

   Met het oog op een optimalisering van het beheer van de door Unesco als werelderfgoed erkende binnenstad, schreef de stad Brugge een offertevraag uit. Enerzijds wordt een actualisatie en evaluatie van het besta > more
  • Casino, Saint-Valery-sur-Somme, France

   Petite ville médiévale touristique de la baie de Somme, Saint-Valéry-sur Somme lance un concours pour une opération de requalification urbaine par la création d'une pépinière > more
  • Chaude Rivière, Lille, France

   Chaude Rivière is a suburb situated between the old Lille Flandres train station, the new Lille Europe TGV train station and the ring road. The City of Lille's objective is to transform this fragmented are > more
  • City image plan for the Vesten , Tienen

   The Vesten in Tienen were transformed into a busy arterial road in the 1960s without much attention to local perception and residential value. The speeds are too high which means that today conditions are unsaf > more
  • Conservatoire royal, Brussels

   Situé à proximité du Petit Sablon, le conservatoire royal de musique occupe aujourd'hui différents bâtiments dans le quartier. Erigé en 1876 par l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar > more
  • Crematorium Uitzicht, Kortrijk

   Op het Hoog in Kortrijk glijdt de blik over het landschap tot in de vallei. De geometrie van dat landschap vindt een aanzet in de begraafplaats ontworpen door de Italiaanse architect Bernardo Secchi. Het cremat > more
  • Groenpool Oud Vliegveld , Lochristi - Oostakker

   Tussen de kernen van Lochristi en Oostakker bevindt zich deze site van het Oud-Vliegveld. Sommige kennen deze site misschien van de visvijver, het Executieoord of de zandontginning. Deze site zal na de zandontg > more
  • Integrated Housing, Sint-Katelijne-Waver

   The concept of 'integrated housing' is the focal point in this project for ten new housing units on the Borgerstein site. The goal of this building project is to integrate as much as possible the lives of disab > more
  • Lokaal Integraal Woonbeleidsplan, Sint-Niklaas

   Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. In de Vlaamse Wooncode krijgen zij expliciet de regiefunctie toebedeeld op het lokale niveau. De opstelling van een Integraa > more
  • Masterplan Bekaert , Zwevegem

   Een verlaten industriële site van het bedrijf Bekaert in Zwevegem krijgt een nieuw leven met een maatschappelijk waardevol project. Om het project te begeleiden en de kwaliteit ervan te garanderen maakte S > more
  • Reception building at the Crematorium, Kortrijk

   The reception building is built on the intersection of the public north-south-oriented walk lines (cemetery-relaxation garden) and the east-west connection (crematorium-car park). This strategic location, next > more
  • Renovation of BOZAR, Brussels

   The Centre for Fine Arts by architect Victor Horta was inaugurated in 1928. In 1977, the building was given the status of protected monument. As a result of the master plan, drawn up in 2004 by Prof. Barbara Va > more
  • Restauratie Sint-Walburgakerk, Veurne

   De Sint-Walburgakerk in Veurne is een uniek kerkgebouw in de kuststreek. Na de verwoesting van de oorspronkelijke romaanse kerk in de 13de of 14de eeuw werd de nieuwe Sint-Walburgakerk oorspronkelijk opgevat al > more
  • Saint-Cyr Mansion, Brussels

   The Saint-Cyr manor (1903), on Ambiorix Square, where one can gaze in wonder at a magnificent concentration of Brussels's Art Nouveau buildings, is one of the gems in the crown of Brussels heritage. The buildin > more
  • Steunpunt Ruimte en Wonen, Vlaanderen

   Eind 2006 liep de erkenning van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid, waarvan Sum deel uitmaakte. Vanaf januari 2007 ging het kenniscentrum over in het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW).   SRW is een > more
  • Studentenonderzoek, Gent

   De stad Gent kende de afgelopen decennia een explosieve groei van haar studentenpopulatie. In ruim een kwarteeuw groeide de studentenbevolking van een kleine 20.000 aan tot het huidige aantal van ruim 65.000 st > more
  • Woonbehoeftenstudie 2007 - 2022, Brugge

   Steden en gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in het voeren van een woonbeleid. De stad Brugge geeft met haar Woonbeleidsplan, dat maar liefst 91 verschillende actiepunten omvat, een duidelijke richting a > more
  • Actieplan Brussels Airport, Zaventem, Zaventem

   Het doel van deze beleidsondersteunende studie is het vaststellen, onderbouwen, evalueren en nader uitwerken van geluidsmitigerende maatregelen, zowel op het niveau van de individuele gebouwobjecten als op het > more
  • Albert Park and its bridges, Kortrijk

   The area of the Leie in Kortrijk's town centre is the subject of major changes. The water course needed to be adapted to the new European norms for inland waterway traffic and the Leie has therefore been straig > more
  • Duurzaamheidsmeter, Gent

   De stad Gent heeft de ambitie om de duurzame ontwikkeling of herontwikkeling van industrie-, wetenschaps-, kantoor- en retailparken te begeleiden en te evalueren met een geschikt referentiekader.   Duur > more
  • Duurzaamheidsmeter Stadsprojecten, Gent

   Op de milieuconferenties van Rio en Kyoto werd duurzame ontwikkeling omschreven als "een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogeli > more
  • Feasibility study Mechelen-Noord, Mechelen

   Sum looked into the possibilities of realising recreational, commercial and residential projects on the suggested site in Mechelen-Noord. Various scenarios were explored and tested against a reference framework > more
  • Floraliënhal SMAK, Gent

   In opdracht van de Vrienden van het S.M.A.K. onderzocht Sum de mogelijkheden voor een gemengd hergebruik van de Floraliënhal. De hal, gelegen tussen het S.M.A.K., het Kuipke en het internationaal congresce > more
  • Haalbaarheidsstudie Vangrootenbruel, Ronse

   De visie voor de herbestemming van de Vangrootenbruel-site in Ronse vertrekt van twee overwegingen: enerzijds de optimale instandhouding van de beschermde zone met een 19de-eeuwse directeurswoning en een vroeg > more
  • Lokaal Woonbeleidsplan, Lanaken

   De gemeente Lanaken staat op het vlak van wonen voor een aantal specifieke uitdagingen. Zo kent Lanaken een sterke instroom vanuit het Nederlandse Maastricht, wat leidt tot een grote druk op de woningmarkt. De > more
  • Reconversion of Louizalaan 32-46a, Brussels

   The existing premises on the Louizalaan/Avenue Louise in Brussels accommodate businesses on the ground floor and first floor with storage areas in the basement. On the upper floors, the original layouts were pa > more
  • Residences and Offices - "Kouterhof ", Gent

   The former bank building of the Generale Bank company on the Kouterplein in Ghent is getting a new, contemporary and attractive refurbishment. The Kouterhof project includes an extensive inner city development > more
  • Tour Guillain , Saint-Omer , France

   Déclinée en trois volets - architectural, social et urbain - l'analyse a évalué quatre options pour le futur du site : rénovation légère ou lourde, démolition - reconstru > more
  • Visionary Africa, Brussels

   2010 was an important year for the African continent: 17 African countries - among which the Democratic Republic of the Congo - celebrated the 50th anniversary of their independence. During the Visionary Africa > more
  • Voormalige Sionsite, Lier

   De Sionsite is gelegen in de noordoostelijke stadsrand van Lier, tussen het landschap van de Grote Nete en de stedelijke kern. De stad lanceerde een wedstrijd voor een DBFM-procedure (Design, Build, Finance, Ma > more
  • Woonscenario’s, Mortsel

   Ter ondersteuning en voorbereiding van een lokaal woonbeleidsplan voert Sum onderzoek naar verschillende woonscenario's voor de stad Mortsel. De woonscenario's tonen mogelijke richtingen waarin de stad kan evol > more
  • ZPPAUP, Condette, France

   La commune de Condette est une commune rurale dotée d'un patrimoine paysager et naturel remarquables, dont une zone bocagère de grand intérêt qui abrite encore des fermes traditionnelles, su > more
  • Béguinage Master Plan, Lier

   The Lier béguinage has been entirely listed as landscape since 1966; the individual houses have been listed as monuments since 1963. Moreover, the béguinage is one of the thirteen Flemish béguin > more
  • BibLLLiotheek, Kortrijk

   The competition design of Sum and Adjaye Associates for a new library in Kortrijk was an innovative and contemporary interpretation of the library as a multifunctional, public and social city hub. This not only > more
  • Competition for four bridges, Albertkanaal

   The increasing traffic on inland waterways makes the adjustment of existing bridges across the Albert Canal inevitable. In collaboration with the engineering company Greisch, a solution to the problems posed wa > more
  • Duurzaamheid toewijzing Gasmetersite, Gent

   De stad Gent startte een selectieprocedure op voor een publiek-private samenwerking (PPS) voor de herontwikkeling van de Gasmetersite. Het stadsproject moet uitblinken op het vlak van duurzaamheid. Hiertoe heef > more
  • Masterplan OCMW-campus, Temse

   Sum werd door het OCMW van Temse aangesteld als masterplanner voor de volledige campus. Het masterplan streeft naar een coherente ruimtelijke visie en een inhoudelijk strategisch plan voor alle woon- en zorgdie > more
  • Metrostation Anneessens, Brussels

   In 2006, Sum won the Brussels Mobility architectural competition for unused space in Brussels metro stations. Sum was ultimately retained to work on the Hallepoort/Porte de Hal and Anneessens metro stations. & > more
  • Musée Horta, Brussels

   Le musée Horta est implanté dans l'ancienne habitation de l'architecte, sise rue Américaine 25 à Saint-Gilles. La réhabilitation de l'immeuble voisin (n°27) en espaces d'accueil po > more
  • Office Buildings - Denys nv , Wondelgem

   For this mission, Sum started off with an analysis of the existing buildings. Special attention was paid to sustainability. In this regard, it was suggested that it would be interesting to maintain the existing > more
  • Open Learning Centre, Gent

   Working towards independent study has become an integral part of education in Flanders. Increasingly, schools are introducing the concepts of supervised independent study into practice in their courses.   > more
  • Terranova, Brussels

   From its social inspiration Terranova's programme includes a locally oriented health and education initiative in Brussels, targeting various groups. The initiators have given a strong boost to the paramedical e > more
  • Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening, Limburg

   Met het Trendonderzoek Ruimtelijke Ordening wil de provincie Limburg meer inzicht verwerven in de ruimtelijke trends op het vlak van wonen, verpaarding en zorg. Sum staat in voor het trendonderzoek wonen. > more
  • Alexianenplein, Tielt

   Door de renovatie en de uitbreiding van het stadhuis van Tielt kwam de ingang in een nieuw binnengebied te liggen. Er ontstond een informeel plein als verbindend element tussen de Markt, het stadhuis, de biblio > more
  • Regionaal centrum Wit-Gele Kruis, Roeselare

   Het nieuwe gebouw, opgetrokken op het bedrijventerrein Hof ter Weze, speelt in op de ligging langs de drukke expresweg N36. Een eerder gesloten laagbouw strekt zich uit over de site, terwijl de vergaderzalen op > more
  • Renovatie stadhuis, Tielt

   De gebouwen van het stadhuiscomplex behoren tot het bouwkundig patrimonium van de stad Tielt. Ze zijn waardevol omwille van hun architectuurhistorische kwaliteiten, die nog versterkt worden door de beeldbepalen > more
  • VSKO Offices, Brussels

   Guimardstraat/rue de Guimart and Handelsstraat/rue du Commerce are situated in the Leopold quarter, a typical, fairly dull office quarter in Brussels. The building at 1 Guimardstraat/rue Guimard dates back to t > moreSort
www.sum.be
 
© Sum • disclaimerWebsite by 9000 Studios